Home

สามารถติดต่อและจองที่พักผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น โทร. 081-9517446, 084-3711220

บัญชีเลขที่ 395-051057-2
ชื่อบัญชี นายวิโรจน์ เทิดไพรพนาวัลย์
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาจอมทอง

“การจองบ้านพักจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ได้มีการโอนเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น!”***เพื่อความสะดวกกรุณานำสลิปการโอนเงินหรือ
หลักฐานวันที่การโอนเงินมายืนยันตอนเข้าพักด้วย*** 

 แผนที่ ดอยชัวร์ญ่าวิวสวย จาก 3 แยกหน้าอนามัยถึงดอยชัวร์ญ่า ระยะทาง 1 กม.เท่านั้น
 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่

  สถานที่พักลานกางเต้นท์ ดอยชัวร์ญ่า หรือ ดอยโสว์ญ่า แปลว่า เป็นสถานที่ธรรมชาติที่มีทิวทัศน์สวยงามและบรรยากาศเย็นร่มรื่น เหมาะสมในการพักผ่อน จึงเป็นที่มาของโครงการที่พัก-กางเต้นท์ของชุมชน สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ (กลุ่มชาวบ้านที่มีนิมิตร่วมกัน) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ทั้งนี้เพื่อให้ท่านและนักท่องเที่ยวจะได้ใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สัมผัสกับธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุนชนชาวไทยภูเขาชาวม้งอย่างใกล้ชิด  เมื่อท่านได้เข้ามาใช้บริการในสถานที่แห่งนี้แล้ว ท่านจะได้รับความประทับใจอย่างมากมาย เพราะวิวบนดอยชัวร์ญ่าเมื่อมองไปทางไหนก็สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน ยิ่งไปกว่านั้นอากาศที่นี่หนาวเย็นตลอดทั้งปี พื้นที่ของเราสามารถใช้ในการจัดค่าย อบรมสัมนา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ รวมถึงงานมงคลต่าง ๆ รองรับได้ประมาณ 500 คน นอกจากนั้น(รายจ่ายของ)ท่านก็ยังมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หลายๆด้านของชุมชน อาทิเช่น

 -มีส่วนช่วยเหลือทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น

          -มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้น  เช่น การทำแนวกันไฟทุกๆปี, การอนุรักษ์สัตว์ป่า กวางผา,ปลาค้างคาว,  และด้านสิ่งแวดล้อมความสะอาดของชุมชน

          -มีส่วนร่วมสนับสนุนพันธกิจต่างๆ เช่น  กองทุนบ้านพักเพื่อเด็ก-นักเรียน-นักศึกษาในเมือง, และพันธกิจต่างๆของคริสตจักรม้งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

          -มีส่วนช่วยเหลือทุนการศึกษาของเด็กๆชาวม้งบ้านขุนกลางที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์

          -มีส่วนในด้านการพัฒนาของหมู่บ้าน และสหกรณ์การเกษตรดอยอินทนนท์  และหรือองค์กรที่ใกลเคียงให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย

           ด้วยเจตนา ความมุ่งหมายข้างต้น  หวังว่าทุกๆท่านที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่แห่งนี้ยินดีที่จะมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และธรรมชาติให้เกิดความก้าวหน้า มีความสวยงาม อยู่เพื่อเอื้ออาทรต่อกันและกันให้ยั่งยืนต่อๆไป  จึงขอโปรดได้รักษา หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์แก่ท่านและทุก ๆ คน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย ขอขอบพระคุณ

ดอยชัวร์ญ่า สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์อินทนนท์